პირველი შეხვედრა "Geek Club"-წევრებს შორის

11 იანვარი

15 სექტემბერს,  "Geek Club"-წევრებს შორის პირველი შეხვედრა შედგა. კლუბი ტექნოლოგიების სკოლის ინიციატივის შედეგად შეიქმნა. კლუბის პრეზენტაცია ჯერ კიდევ ტექნოლოგიების სკოლის პირველკურსელთათავის დაგეგმილ საორიენტაციო შეხვედრაზე გაიმართა.

კლუბის მიზანი სტუდენტების აქტივობის ამაღლებაა – მუშაობის პროცესში ჩართულ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ თავად გახდნენ ინიციატორები, განახორციელონ საკუთარი პროექტები და ცოდნასთან ერთად მიიღონ სამუშაო პრაქტიკა, გამოცდილება.

ძირითადი მიმართულება იქნება Web და Mobile აპლიკაციები. დაგეგმილია სხვადასხვა სახის პროექტები უნივერსიტეტის მასშტაბით.