ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის ერთობლივი სამაგისტროს პროგრამა ვილდაუს უნივერსიტეტთან (გერმანია) ერთად