ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ვილდაუს უნივერსიტეტთან (გერმანია) ერთად