ტურიზმის სკოლის ღია სემინარი

14 მარტი 2012
მათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღეს ტურიზმის სკოლაში მოქმედი საბაკალავრო პროგრამების შესახებ.

ადმინისტრაციის წევრებმა მომავალ სტუდენტებს სწავლების მეთოდები, დასაქმების პერსპექტივები და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სხვა საკითხები გააცნეს.