ტურიზმის სკოლის ღია სემინარი

11 იანვარი

მათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღეს ტურიზმის სკოლაში მოქმედი საბაკალავრო პროგრამების შესახებ.

ადმინისტრაციის წევრებმა მომავალ სტუდენტებს სწავლების მეთოდები, დასაქმების პერსპექტივები და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სხვა საკითხები გააცნეს.