საკონტაქტო ინფორმაცია

დიკო კოპალეიშვილი

დეკანი

მობ:599 90 45 74

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (270)

ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge 

 

თორნიკე ფურცელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)
მობ.: 555 97 18 17