სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

25 ნოემბერი 2023

16-24 ნოემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტში  სამართლის სკოლის  სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა გაიმართა.

 

სტუდენტებმა ნაშრომები წარმოადგინეს შემდეგ თემებზე:

 

  • ასამბაძე თეონა- მეზობლის ინტერესების დაცვის მექანიზმები მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში;
  • ქეთევან ტატიშვილი- ოჯახში ძალადობის სისხლის სამართლებრივი ასპექტები და ეფექტური ღონისძიებების დაგეგმვა.

 

სტუდენტებმა კომისიის წინაშე ნაშრომები წარმატებით დაიცვეს.