საკონტაქტო ინფორმაცია

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)

მობ.: 599 34 99 52 
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge