მიმოხილვა

სპეციალობის დასახელება– სამართალმცოდნეობა

 

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს. სწავლების მაქსიმალური ვადაა 6 წელი.

 

სწავლების მეოთხე წელს გაძლევს საშუალებას აირჩიო საგნები შენთვის სასურველი მიმართულებიდან: კერძო/ბიზნეს  სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი და საერთაშორისო სამართალი.

 

ერთადერთი იურდიული ფაკულტეტია სადაც საერთაშორისო სამართლის საგნები  იკითხება ინგლისურ ენაზე.

 

სწავლების ენა: ქართული, ინგლისურ ენოვანი კომპონენტით.

 

კავკასიის სამართლის სკოლაში სამართლის საბაკალავრო პროგრამა ფუნქციონირებს თბილისსა და ბათუმში. 

 

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგების მიხედვით, რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) სარგებლობს ფინანსური შეღავათით. (შესაბამისად სწავლების საფასურის 100%, 50% და 30 % დაფინანსებით). იმ შემთხვევაში თუ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ სამეცნიერო კონფერენციაში.   

 

სწავლების საფასური თბილისში: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 6990 ლარი.