კავკასიის უნივერსიტეტის 2021 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

20 იანვარი 2021

მიზნები:

 

ა) ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა;

ბ) სამეცნიერო პოტენციალის მქონე ახალგაზრდების წარმოჩენა.

 

სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებენ კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.

 

  კონფერენციები ჩატარდება  შემდეგ სკოლებში:

 

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლა- 29 მაისი
  • კავკასიის სამართლის სკოლა- 22 მაისი
  • კავკასიის მედიის სკოლა- 21 მაისი
  • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა-31 მაისი
  • კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა- 1 ივნისი
  • კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა-27 მაისი
  • კავკასიის ტურიზმის სკოლა-25 მაისი
  • კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა- 24 მაისი
  • კავკასიის ეკონომიკის სკოლა-26 მაისი

 

იხილეთ კონფერენციაზე რეგისტრაციისთვის და საკონფერენციო მოხსენების მომზადებისთვის საჭირო დანართები.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სასკოლო კონფერენციის განრიგი.

 

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის აკადემიური სტილის სახელმძღვანელო.