სკოლის ადმინისტრაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

 

თათია მაისურაძე

საგანმანათლებლო ერთობლივი პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (285)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

მარიამ აბესაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (284)

მობ.: 598 500 146

ელ.ფოსტა: mabesadze@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (275)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

დავით შოვნაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (231)

მობ.: 577 33 98 28

ელ.ფოსტა:  dshovnadze@cu.edu.ge

ოთახი: A2

 

ლიზი გაგუა

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (124)

მობ: 577697188

ელ.ფოსტა: lgagua@cu.edu.ge 

ოთახი: A2