ჯ. მაკ რობინსონის კოლეჯის სამაგისტრო პროგრამა გაზეთში ”Financial Times”

11 იანვარი
ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა მმართველთათვის ამერიკის შეერტებულ შტატებში 26-ე ადგილს, ხოლო მსოფლიოში 78-ე ადგილს იკავებს.
2010 წლის 25 ოქტომბრის მონაცემებით, ზემოთ აღნიშნული პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთაშორისო კურსების შემადგენლობით მეექვსე ადგილს, მსოფლიოში კი კვლევის პროდუქტიულობის მიხედვით 46-ე ადგილს იკავებს.
კავკასიის უნივერსიტეტი ულოცავს მის მთავარ პარტნიორს, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამ წარმატებას.