კეიპტაუნში, სამხრეთ აფრიკაში, 2009 წლის ბოლოს, რანგირების შედეგად შეირჩა და სპეციალური პრიზი „პალმები“ გადაეცა კავკასიის ბიზნესის სკოლას

11 იანვარი


თითოეული სკოლა უდიდესი საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე პრიზებით დაჯილდოვდა. ზოგადად შერჩევა ხდება გარკვეული კრიტერიუმების საფუძველზე და დეკანთა რეკომენდაციების შედეგად.

ნიშანდობლივია, რომ კავკასიის ბიზნესის სკოლა შედის 153 ქვეყნის 1000 საუკეთესო ბიზნესის სკოლათა სიაში.
მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კავკასიის ბიზნესის სკოლის წარმატება განაპირობა კავკასიის უნივერსიტეტის გუნდის დაუღალავმა შრომამ. იხილეთ სერთიფიკატი

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია შემდეგი ვებ–გვერდის მეშვეობით: www.eduniversal.com