წინასადისერტაციო დაცვა კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

11 იანვარი

პროგრამის სტუდენტის აკაკი ხელაძის წინასადისერტაციო დაცვა თემაზე "Knowledge Transfer in International Joint Ventures effect on the cultural distance on the degree of knowledge transferred ".

აკადემიურ საბჭოს თავჯდომარეობდა დოქტორი დევიდ ბრიუსი (ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ხოლო წევრები იყვნენ: დოქტორი კახა შენგელია (კავკასიის უნივერსიტეტი), დოქტორი მზია მიქელაძე (კავკასიის უნივერსიტეტი), დოქტორი გიორგი თურქია (კავკასიის უნივერსიტეტი) და დოქტორი ბორის ლეჟავა (კავკასიის უნივერსიტეტი).

წინასადისერტაციო თემა დამტკიცდა აკადემიური საბჭოს მიერ და დოქტორანტი აკაკი ხელაძე მასზე მუშაობას განაგრძობს.