ლექცია კავკასიის ბიზნესის სკოლის მეორე კურსის სტუდენტებისათვის

11 იანვარი

იგი კავკასიის ბიზნესის სკოლის მარკეტინგის სპეციალობის კურსდამთავრებულია. ლექციაზე ელენე ბარათაშვილმა ისაუბრა მარიოტის სეგმენტაციის, მიზნობრივი ბაზრის განსაზღვრისა და პოზიციონირების, სარეკლამო კამპანიისა და გაყიდვების სპეციფიკის შესახებ. ელენემ სტუდენტებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეძლო მან კავკასიის ბიზნესის სკოლაში მიღებული თეორიული განათლების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება. აღნიშნულ ლექციაზე სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ქართული კომპანიის პრაქტიკულ მარკეტინგულ საქმიანობას გაცნობოდნენ.