კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს ბიზნეს კვლევაში

11 იანვარი
განვითარება". კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა ნატა ანჯაფარიძემ, ნინო მესაბლიშვილმა, გიორგი აივაზიანმა და გიორგი ცერცვაძემ ბიზნეს კვლევა ჩაატარეს. მათი კოორდინატორი იყო პროფესორი ჰარი დასი. სტატია გამოიცა ოფიციალურ ჟურნალში, სადაც წარმოდგენილი იყო მეორე ყოველწლიური კონფერენცია სახელწოდებით „გლობალური მენეჯმენტი", რომელიც გაიმართა კუნძულ ბალიზე (ინდონეზია). იხილეთ სტატია

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს მათ ამ წარმატებას.