ახალი სპეციალობა მარკეტინგის მიმართულებით: მარკეტინგული კვლევა და ანალიზი

11 იანვარი

2009 წ. 9 დეკემბერს, კავკასიის ბიზნესის სკოლის ბაკალავრიატის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის, სპეციალობის პრეზენტაცია გაიმართა. მარკეტინგული კვლევისა და ანალიზის სპეციალობა საქართველოში არსებულ წარმატებულ კვლევით ორგანიზაციასთან (ACT) თანამშრომლობით შეიქმნა. მისი მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური მარკეტინგული კვლევისა და ანალიტიკოსების ჯგუფი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ თანდართული მასალა.
ერთად გავაკეთოთ სწორი არჩევანი!!!