მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი როი საუსვორსი სტუმრად კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

11 იანვარი
კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ლექცია ჩაატარა. მან გააცნო სტუდენტებს თუ რაში მდგომარეობს მსოფლიო ბანკის საქმიანობის ძირითადი ფუნქცია და როგორია მისი როლი საქართველოში.