ბანკ ,,რესპუბლიკის'' დასაქმების ფორუმი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის

11 იანვარი
უნივერსიტეტის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტთათვის. ბანკის გენერალურმა დირექტორმა, ბატონმა ჟილბერ იმ ისაუბრა სოსიეტე ჟენერალის ძირითად დასაქმების პოლიტიკაზე. ფორუმზე სტუდენტებს მიეცათ საკუთარი თავის წარდგენის, CV-ის ჩაბარებისა და სამუშაო ადგილის მოძებნის საშუალება.