ბიზნესის სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

27 ივნისი 2020

27 ივნისს კავკასიის ბიზნესის სკოლის II სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა. 

 

კომისიის წევრები:

 

ელენე ჯღარკავა

დავით წიკლაური

ნათია ზედგინიძე-ჯიშკარიანი

ნიკოლოზ ფარჯანაძე

 

ჟიურის გადაწყვეტილებით შეირჩა სამი საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი:

 

I ადგილი - თეო ნეფარიძე

თემა: Flipping the advantages of teleworking - Effects of telework on participative decision making and organizational citizenship behavior“.

 

II ადგილი -  მარიამი ალექსიძე, თამარ ცერცვაძე

თემა: „The analysis of the impact of occupational stress on employee job satisfaction and contextual performance during pandemic situation. (a case study among the public hospital nurses in Tbilisi, Georgia) “.

 

III ადგილი -მიხეილ ნონიკაშვილი

თემა: „Gap of soft skills among middle and executive managers in financial institutions in Georgia“.

 

კონფერენციაში ასევე მონაწილეობდნენ: ალჯაბალი რამი,  ვლადიმერ ტოგონიძე.