CSB-ის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

2 ივნისი 2022

1 ივნისს, კავკასიის უნივერსიტეტში, CSB-ის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართა.

 

მაგისტრანტებმა ნაშრომები  შემდეგ თემებზე წარადგინეს:

 

 

ნინო დათუკიშვილი - MBA - "თანამშრომელთა ბედნიერების ინდექსის დინამიკა ეჯაილ სტრუქტურით მომუშავე ორგანიზაციაში"

 

 

 

ნოდარ ნოზაძე - MBA-BOG - "კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და სექტორების ეფექტიანობის ანალიზი"

 

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვას ესწრებოდნენ კომისისს წევრები: თენგიზ თაქთაქიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე  და ალექსანდრე მიქელაძე.

 

მაგისტრანტებმა ნაშრომები კომისიის წინაშე წარმატებით დაიცვეს.