მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია

11 იანვარი


კონფერენციაზე წარდგენილი იყო შემდეგი თემები:

 

  1. „ინფრასტრუქტურული ეკონომიკის განვითარება საქართველოს რეგიონებში, გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ“ – დავით ჩიხლაძე, კავკასიის ბიზნესის სკოლა (თემის ხელმძღვანელი - ლევან გოგოლაძე);
  2. “Establishment Of Free Trade Area Will Promote Georgia’s Integration Into EU” - ნათია ბერიშვილი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა (თემის ხელმძღვანელი - დარა აჰმედი);
  3. „ქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვის განაწილებული სისტემების კვლევა და ანალიზი“ – გიორგი მამულაშვილი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (თემის ხელმძღვანელი – გიორგი დათუკიშვილი).