სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

11 იანვარი

კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორმა ელენე ჯღარკავამ სადოქტორო თემა "The Impact of Individual Cultural Orientation on Technology Acceptance: the Use of the Internet" წარადგინა.

დარგობრივი სადისერტაციო საბჭო შემდეგი წევრებისგან შედგებოდა: კავკასიის უნივერსიტეტის ერთ–ერთი დამფუძნებელი გოგი თურქია, ვიცე–პრეზიდენტი აკადემიურ დარგში ნუგზარ სხირტლაძე, ვიცე–პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში შალვა მაჭავარიანი, კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი ბუბა ლეჟავა, კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი პაატა ბრეკაშვილი.

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.