სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა CSB-ში

11 იანვარი

დარგობრივი სადისერტაციო საბჭო შემდეგი წევრებისგან შედგებოდა: კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია, კავკასიის უნივერსიტეტის ერთ–ერთი დამფუძნებელი გოგი თურქია, ვიცე–პრეზიდენტი აკადემიურ დარგში ნუგზარ სხირტლაძე და კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი ბორის (ბუბა) ლეჟავა. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.