ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამა რენის ბიზნესის სკოლასთან (საფრანგეთი) ერთად