საკონტაქტო ინფორმაცია

დავით შოვნაძე

კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (231)
მობ.: 577 33 98 28
ელ.ფოსტა: dshovnadze@cu.edu.ge


ანა მარღანია

საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (III-IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (155)
მობ.: 577 113330
ელ.ფოსტა: amarghania@cu.edu.ge