საკონტაქტო ინფორმაცია

დავით შოვნაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (231)

მობ.: 577 33 98 28

ელ.ფოსტა:  dshovnadze@cu.edu.ge

 

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ: 577 32 46 13

ელ ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge