სკოლის ადმინისტრაცია

 
 
გიორგი მახარაშვილი
დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტ: gmakharashvili@cu.edu.ge

 

თამარ ჭურაძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge

 

ნინო პაპიაშვილი

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (120)

ელ.ფოსტა: npapiashvili@cu.edu.ge