სკოლის ადმინისტრაცია

მარიამ ოქრუაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტmokruashvili@cu.edu.ge

 

თამარ ქარჩავა

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (279)

ელ.ფოსტა: takarchava@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

ნანა მიხანაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (237)

ელ.ფოსტა: Nmikhanashvili@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

დავით შოვნაძე

კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (231)

ელ.ფოსტა: dshovnadze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26 

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:  +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: A2