ჟურნალის „ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ ახალი ნომერი

2 ოქტომბერი 2023

გამოიცა კავკასიის უნივერსიტეტის რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ მე-7 (1) ნომერი.

 

ჟურნალის მე-7 (1) ნომერში წარმოდგენილია შემდეგი ავტორები და სტატიები:

 

 1. ნუცა პირადაშვილი, ბარბარე ტაბიძე. გრიპის და რესპირატორული ვირუსის კლინიკური და ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლები ბავშვებში. 7-16
 2. დეა ნიჟარაძე. სტუდენტთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა COVID-19 ვაქცინაციის მიმართ. 18-27
 3. თიკო გობეჯიშვილი. სტრესი და უმუშევრობა ახალგაზრდებში. 28-36
 4. ანა გუგეშაშვილი. მასწავლებელთა დამოკიდებულება აშკარა და ფარული ბულინგის მიმართ, ჩარევის ეფექტურობა. 37-45
 5. მაგდა რუხაძე. ემოციური დისრეგულაციისა და ფიზიოლოგიური კრიტერიუმების როლი კვებითი დამოკიდებულების პროგნოზირებაში. 46-55
 6. ნატალია ხუციშვილი. გაფანტული სკლეროზის სოციალური და ეკონომიკური ტვირთი. 56-63
 7. ქეთევან ბაკარაძე. რეფერენტული ფასწარმოქმნის პოლიტიკა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში 64-71
 8. თამთა ქვრივიშვილი, მარიამ ნატრაძე. გენდერული უთანასწორობის პრობლემა სამუშაო ადგილებზე 72-75
 9. მარიამ ბერულავა, ნატო ინდუაშვილი, ქეთევან ლომსაძე. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ქალთა უფლებები. 76-85
 10. ლამარა ქანდაურიშვილი. ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვები საქართველოში, ეკონომიკური გამოწვევები და სოციალური განწყობა. 86-95
 11. ნია მასიუკოვიჩი. ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირება დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში. 96-103
 12. ელენე ალიმბარაშვილი, დეა ოსეფაიშვილი. სოციალური ურთიერთობები და ჯანმრთელობა. 104-112
 13. ლიკა სიბოშვილი, ლიკა არაყიშვილი. ქვეყნების კლასიფიკაციის პრობლემები: სუვერენიტეტის და იდენტობის აღიარება, როგორც არაიერარქიული მსოფლიოს ხედვა. 113-117
 14. სალომე ტატუნაშვილი. BCG ვაქცინის ეფექტის შესწავლა Covid-19 ინფექციისაგან დასაცავად ჯანდაცვის მუშაკებში. 118-120
 15. თამარ პაპიაშვილი, ლიკა გაბუნია. საცხოვრებელი ადგილის და საზოგადოების როლი ადამიანის კეთილდღეობაში? 121-123

 

იხილეთ ჟურნალის მე-7 (1) ნომრის ბმული.

 

ჟურნალის PDF ვერსია.

 

ჟურნალმა მოიპოვა ინდექსირება შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: