საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108)

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

 

თეკლე ყოლბაია

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)

ელ.ფოსტა tkolbaia@cu.edu.ge

 

თამთა კაკრიაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი (III-IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (141)
ელ.ფოსტა: tkakriashvili@cu.edu.ge