სკოლის ადმინისტრაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge 

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)
ელ.ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებისა და მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა: tschubinidze@cu.edu.ge

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტაskapanadze@cu.edu.ge