სკოლის ადმინისტრაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge 

 

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი და მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის მენეჯერი

ელ.ფოსტა: tschubinidze@cu.edu.ge

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტაskapanadze@cu.edu.ge  

 

ნინო წულუკიძე

სახელმწიფო მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი  

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (271)

ელ.ფოსტა: ntsulukidze@cu.edu.ge