საკონტაქტო ინფრომაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.:(+995 32) 237 77 77  (431)

მობ.: 599 452554
ელ.ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი

მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის მენეჯერი

მობ.: 577 399836

ელ. ფოსტა:  tschubinidze@cu.edu.ge