საკონტაქტო ინფრომაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge

 

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის მენეჯერი

მობ.: 577 399836

ელ. ფოსტა:  tschubinidze@cu.edu.ge

ოთახი: D33