შეხვედრა საჯარო მართვის ქართულენოვან სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით

11 იანვარი
საზოგადოების განვითარება საქართველოში" (G-PAC) ფარგლებში, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროექტი, რომელსაც ახორცილებს კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა, ითვალისწინებს საჯარო მართვის ქართულენოვანი საკითხავი მასალის შემუშავებას.

სახელმძღვანელო მოიცავს ორ თემას: საჯარო მართვის ადმინისტრაციული სისტემა და საჯარო პოლიტიკის პროცესი. მასალა განკუთვნილი იქნება საჯარო მართვის/საჯარო პოლიტიკის სტუდენტებისთვის. შეხვედრა ითვალისწინებს ნაშრომის გაცნობას იმ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც საჯარო მართვის/საჯარო პოლიტიკის საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამები აქვთ. მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ნაშრომის შინაარს და წარმოადგინონ თავიანთი შენიშვნები და რეკომენდაციები.

ნაშრომის მომზადება დასრულდება 2014 წლის ივნისში.

{phocagallery view=category|categoryid=501|limitstart=0|limitcount=0}