საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტთა ღია ლექციები

5 თებერვალი 2018

5-10 თებერვალს, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სადოქტორო პროგრამის „სწავლება ასისიტირების“ კომპონენტის ფარგლებში, 2016 წლის მიღების დოქტორანტთა საჩვენებელი ლექციები გაიმართა.

 

ამ კომპონენტით შესრულდა „სწავლება-ასისტირების“ ბოლო, სავალდებულო ეტაპი. სავარჯიშოს ფარგლებში დოქტორანტებს საშუალება ჰქონდათ მათ მიერ სემესტრის განმავლობაში მომზადებული სასწავლო კურსის სილაბუსიდან ამოერიჩიათ ერთი თემა და წარედგინათ ღია აუდიტორიისთვის. ლექციისა და კითხვა-პასუხის შემდეგ, დოქტორანტებმა სადოქტორო პროგრამის პროფესორ-მასწავლებლებისგან სილაბუსთან და ლექციასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რჩევები მიიღეს.

 

ღია ლექციის თემატიკა:

 

 1. გრიგოლ ჯულუხიძე, „თანამედროვე რუსული პროპაგანდა“
 2. შმაგი სამხარაძე, „დემოკრატიზაცია და ეკონომიკური განვითარება - განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და თეორიული ხედვები განვითარებაზე"
 3. ავთანდილ აგიაშვილი, „გლობალიზაცია - ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ასპექტები”
 4. ანა ანუშიძე, „აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა - თანამედროვე პერიოდი"
 5. მარიამ ქობულია, „მედიის გავლენა პოლიტიკაზე“
 6. თამარ თეთვაძე, „აშშ-ის საგარეო პოლიტიკა 9/11 შემდგომ“
 7. გიორგი მეტრეველი, ,,დემოკრატიის მხარდაჭერის პოლიტიკის ამერიკული და ევროპული სტრატეგიები: საერთო ფასეულობები, განსხვავებული ინსტრუმენტები?''
 8. ნანა ფირცხელანი, „საქართველო-ევროკავშირის ენერგეტიკული ურთიერთობები“
 9. ელენე ფანჩულიძე, „ევროკავშირის მედიაციის პოლიტიკა: საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები“
 10. ნიკა კიკნაძე, „საზოგადოებასთან ურთიერთბის (PR) როლი სახელმწიფო კრიზისების მართვისას”
 11. გიორგი ყაყიჩაშვილი, „საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ISIS, Al-qaeda, ETA-ს სტრუქტურა და მისი გავლენა ტერორისტული ჯგუფების ქცევაზე"
 12. მარიამ ოქრუაშვილი, „საქართველოს სამეზობლო გეოპოლიტიკა“ 
 13. ნინო ლომიძე, „ტერორიზმი: საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და გამოწვევები“
 14. ირინე პანკელაშვილი, „დიადი სტრატეგიების არსი და მათი მნიშვნელობა”