ვადები

 

  • აბსტრაქტის წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 ივნისი  2024 წლის 15 ივლისი (ვადა გახანგრძლივდა);
  • აბსტრაქტის შერჩევის თაობაზე ავტორებისთვის შეტყობინების გაგზავნა: თანმიმდევრობით, არაუგვიანეს 2024 წლის 15 ივლისისა 2024 წლის 30 ივლისისა (ვადა გახანგრძლივდა);
  • სრული ნაშრომის ჩაბარება: 2024 წლის 1 სექტემბერი;
  • კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2024 წლის 3-4 ოქტომბერი.