რისკის აღქმა და კომუნიკაციის ასპექტები

კოვიდ19-ის ვაქცინის გაკეთების აღქმასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევა: რისკის აღქმა და კომუნიკაციის ასპექტები

 

ამ კვლევის ფარგლებში მოხდება  ფსიქოლოგიური, კულტურული ფაქტორების შესწავლა და ვაქცინის არ გაკეთების შესაძლო მიზეზების დადგენა. ეს  მოიცავს, კოვიდ-19-ის ვაქცინის მიღების აღქმასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური ფაქტორების კვლევას: რისკის აღქმა და კომუნიკაციის ასპექტები. ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შემუშავდება რეკომენდაციები მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ღონისძიებების გატარებისთვის.

 

პროექტის ხელმძღვანელი რუსუდან ზაალიშვილი, კვლევა დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.