2012 წელი

პროექტი: ,,Strategic Planning for the Europe and Central Asia (ECA) Integrity Innovation Network (IIN)’’.

 

პროექტის მიზნები:

  • ევროპისა და ცენტრალური აზიის უმაღლესი სასწავლებლების კვლევითი საქმიანობის დაკავშირებას რეალურ საბაზრო მოთხოვნებთან

 

კვლევაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დანერგვა

მონაწილეები: 16 უნივერსიტეტი, კვლევითი ინსტიტუტი და სამეცნიერო ცენტრი.


პროექტი:  ,,ქართველი ექსპერტების სწავლება ტალინის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის სპეციალისტების მიერ ინოვაციური ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისა და ბიზნეს ინკუბატორის დაარსების მიზნით".

 

პროექტის მიზანი: საქართველოში ბიზნესის ინკუბატორის დაფუძნების მიზნით   ტალინის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის, ტალინის ტექნოპოლის, ტარტუს უნივერსიტეტის და ტარტუს სამეცნიერო პარკის გამოცდილების გაზიარება.


 პროექტი: ,,სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის პერსპექტივები XXI საუკუნეში". 

 

პროექტის მიზნები: საერთაშორისო  სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება, სამხრეთ კავკასიის და ევროკავშირის ქვეყნების სტუდენტების დაახლოება, ერთობლივი პროექტების შემუშავება, მათი იდეებისა და სამეცნიერო მიდგომების განხილვა.

 

პროექტი განხორციელდა 2012 წლის 5-6 მაისს სასტუმრო  ,,ბაზალეთში" ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭრით.