2015 წელი

პილოტური პროექტი: ,,საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება”.

 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამი სემინარი და დასკვნითი კონფერენცია:

 

 • 27 მაისი – სემინარი: ,,საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები’’
 • 28 მაისი – სემინარი: ”საქართველოში საუნივერსიტეტო მეცნიერებისა და სწავლების კავშირი ბიზნესთან”
 • 2 ივნისი – სემინარი: ,,საქართველოს საინოვაციო პოტენციალის განმსაზღვრელი ფაქტორები და გაუმჯობესების პირობები”
 • 7 ივლისი – დასკვნითი კონფერენცია: ,,საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები''.

 

მონაწილეები: აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.

 

პროექტში მონაწილეთა დასკვნა და რეკომენდაციები გამოიცა ბუკლეტის სახით, საბოლოო შედეგები კი განხილულ იქნა დასკვნით კონფერენციაზე.

კოორდინატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი.

პროექტი დაფინანსდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ.

პროექტი დასრულდა 2015 წლის 7 ივლისს.

 

პროექტში მონაწილეთა დასკვნა და რეკომენდაციები გამოიცა ბუკლეტის სახით.


პროექტი: მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული

 

მიზნები:

 

 • სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა
 • ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენა
 • საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
 • ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის
 • ახალგაზრდა მკვლევართა მოტივაციის ზრდა
 • სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით
 • განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დაახლოება

 

კვირეულის ფარგლებში, ჩატარებულ გამოფენაზე კავკასიის უნივერსიტეტმა "ექსპო-ჯორჯია"-ს, მე–3 საგამოფენო პავილიონში წარმოადგინა:

 

 • სტუდენტური საერთაშორისო კონფერენციების კრებულები
 • სამეცნიერო შრომების კრებულები და პროფესორ–მასწავლებელთა ნაშრომები
 • სასწავლო მასალა
 • კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევითი ჯგუფის მიერ ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ქართული ძეგლების ფოტო მასალა

 

 • პროექტის ორგანიზატორი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
 • კვირეული დასრულდა 2015 წლის 17 ნოემბერს.
 • პროექტში მონაწილეთა დასკვნა და რეკომენდაციები გამოიცა