ანისა აღდასიილხჩი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ინგლისური ენის კერძო მასწავლებელი

 კურსის დასახელება: 

 

 • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები სპარსულენოვანთათვის A1
 • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები სპარსულენოვანთათვის A2
  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები B1
  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები B2
  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები C1
  • ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსი