ნინო გორგაძე

 

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

  • PMP. მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი  

კურსის დასახელება:

 

  • პროექტების მართვა