შოთა ჩინჩალაძე

 

 

 

 

 შოთა ჩინჩალაძე

 

  • თანმიმდევრული ბრენდინგისა და სტრატეგიის კონსულტანტი
  • ბრენდინგის ერთადერთი სერტიფიცირებული სპეციალისტი საქართველოში