გიორგი დათუკიშვილი

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

  • MS OFFICE ფინანსური მოდელირება ექსელში, მონაცემთა ანალიზი და ბიზნეს მოდელირება