მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია მსმენელებს გააცნოს სოციალური მედიის მახასიათებლები, მისცეს შესაძლებლობა შეიმუშაონ ეფექტური საკომუნიკაციო სტრატეგია და შექმნან/გააძლიერონ ემოციური ბმა სამიზნე აუდიტორიასთან.