ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი - სექტემბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 24 საათი ( 8 შეხვედრა)

ჩატარების დრო - 19:00-22:00