განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა:12 საათი (2 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა - შაბათი, კვირა 
  • ტრენინგის დრო 11:00 – 17:00 საათი