თემატიკა

ლექსიკური ნაწილი:

 

  • ადამიანების გაცნობა; ოჯახური ურთიერთობები; ცხოვრებისეული მოვლენები; გართობა და თავისუფალი დრო; ჰობი და სპორტი; ჯანმრთელობა; სახლი; საკვები; მოდა; ცხოველები; ყოვედღიური საქმიანობა; სამსახური; ტრანსპორტი; სხეულის ნაწილები; საზომი ერთეულები; გეოგრაფიული სახელწოდებები; ქვეყნები და ეროვნებები; ადგილები ქალაქში; ხელოვნება და დიზაინი; ისტორია და მეცნიერება
  • ანბანი; რიცხვები; დროის ცნობა; სიტყვათშეთანხმებები ზმნისა და არსებითი სახელის კომბინაციით / ზედსართავი სახელისა და წიდებულის კომბინაციით; მოქმედების გამომხატველი ზმნები; ბრძანებითი კილო; პუნქტუაცია; სუფიქსი; ფრაზული ზმნები და ა. შ.

                

გრამატიკული ნაწილი:

 

  • კუთვნილებითი ბრუნვა; კუთვნილებითი ნაცვალსახელი; ჩვენებითი ნაცვალსახელი; აწმყო დრო (მარტივი და განგრძობითი); წარსული დრო; მომავალი დრო; აწმყო სრული დრო; არტიკლი; ზმნიზედა (სიხშირის გამომხატველი ზმნიზედები); ადგილის გამომხატველი წინდებულები; არსებითი სახელი (შედგენილი, თვლადი და უთვლადი); მოდალური ზმნები; ზედსართავი სახელი (შედარების ხარისხები); have got; there is / there are; some / any; going to და ა. შ.