ტრენერი

 

მარიამ გაბისონია

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

ზოგადი ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი