განრიგი

  • დაწყების თარიღი -13 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 6 საათი (1 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა - შაბათი
  • ჩატარების დრო - 12:00-18:00