ტრენერი

 
 
 
სამუშაო ადგილი/პოზიცია:
 
  • სურსათის უვნებლობის ექსპერტი
 
 
ტრენინგის დასახელება:

  • სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის ონლაინ ტრენინგი