საფასური და რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.

 

მისამართი: სასტუმრო „ჩაო“ ქ.ბათუმი, გორგილაძის ქუჩა #75;