მიმოხილვა

კურსი განკუთვნილია: გამოცდილი ბუღალტრებისა და ფინანსისტებისთვის.

 

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) და ებიტ ჯგუფის ერთობლივ სერტიფიკატს.