განრიგი

  • ხანგრძლივობა: 2 დღე
  • ლექციის დაწყების დრო: 11:00-დან 17:00-მდე (აღნიშნულ კურსში გათვალისწინებულია შესვენება ყავით)